اورمو آذربایجانین چیرپینان اورگی دیر،اورمیه قلب طپنده آذربایجان

آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست